<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 kwietnia 2022

27 kwietnia 2022

W środę 27 kwietnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 445 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,5% ogółu), małopolskie (9,0% ogółu) oraz wielkopolskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 kwietnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7717,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6514,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5211,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)398,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)368,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)265,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)245,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)235,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)204,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)194,3%
Pozostałe6414,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 144 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )224,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )194,3%
Transport drogowy towarów (PKD )163,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )153,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )143,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )143,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )132,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )132,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )92,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )81,8%
Pozostałe30267,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 kwietnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (52,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,7% ogółu) oraz fundacje (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 27 kwietnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (59,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26559,6%
własność prywatna krajowa pozostała265,8%
własność zagraniczna173,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
Pozostałe13129,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji