<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 grudnia 2020

27 grudnia 2020

W niedzielę 27 grudnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa łódzkie (15,8% ogółu), śląskie (15,8% ogółu) oraz lubelskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 grudnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,8% ogółu) oraz Budownictwo (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)315,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)315,8%
Budownictwo (PKD F)210,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)210,5%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)210,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)210,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)15,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)15,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)15,3%
Pozostałe15,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 17 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Praktyka lekarska ogólna (10,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,3% ogółu).

Praktyka lekarska ogólna (PKD )210,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )210,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )15,3%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )15,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )15,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )15,3%
Działalność wspomagająca edukację (PKD )15,3%
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD )15,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )15,3%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD )15,3%
Pozostałe736,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 grudnia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,2% ogółu), niepubliczne placówki systemu oświaty (5,3% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 27 grudnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1789,5%
własność zagraniczna15,3%
Pozostałe15,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.