<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 września 2021

26 września 2021

W niedzielę 26 września 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), wielkopolskie (14,3% ogółu) oraz śląskie (14,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 września 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (32,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)932,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)517,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)310,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)310,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)27,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)27,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)27,1%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)13,6%
Edukacja (PKD P)13,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 21 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (10,7% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (10,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,1% ogółu).

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )310,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )310,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )27,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )27,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )27,1%
Działalność fotograficzna (PKD )13,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )13,6%
Działalność weterynaryjna (PKD )13,6%
Działalność prawnicza (PKD )13,6%
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD )13,6%
Pozostałe1139,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 września 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,9% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,6% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 26 września 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2692,9%
własność prywatna krajowa pozostała27,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji