<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 stycznia 2024

26 stycznia 2024

W piątek 26 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 490 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,3% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz pomorskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 26 stycznia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10020,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9319,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5411,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)336,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)285,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)275,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)275,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)224,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)214,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)193,9%
Pozostałe6613,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 155 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 26 stycznia 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,4% ogółu) oraz fundacje (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 26 stycznia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (51,6% ogółu), własność zagraniczna (6,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych25351,6%
własność zagraniczna326,5%
własność prywatna krajowa pozostała183,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,4%
własność samorządowa10,2%
własność państwowych osób prawnych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe17635,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji