<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 sierpnia 2019

26 sierpnia 2019

W poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 761 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18924,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10914,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7610,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)759,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)486,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)476,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)415,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)293,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)283,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)263,4%
Pozostałe9312,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 180 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu), Działalność organizacji politycznych (3,3% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )293,8%
Działalność organizacji politycznych (PKD )253,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )253,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )243,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )233,0%
Transport drogowy towarów (PKD )222,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )202,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )192,5%
Tynkowanie (PKD )182,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )172,2%
Pozostałe53970,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,1% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59578,2%
własność prywatna krajowa pozostała7710,1%
własność zagraniczna303,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe425,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.