<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 października 2019

26 października 2019

W sobotę 26 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 37 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), łódzkie (13,5% ogółu) oraz małopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 26 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32,4% ogółu), Budownictwo (16,2% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (10,8% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 32 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (5,4% ogółu), Tynkowanie (5,4% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (5,4% ogółu).

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )25,4%
Tynkowanie (PKD )25,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )25,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )25,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )25,4%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )12,7%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD )12,7%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )12,7%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )12,7%
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD )12,7%
Pozostałe2259,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 26 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,6% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,7% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 26 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,3% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3697,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.