<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 października 2019

26 października 2019

W sobotę 26 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 42 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), łódzkie (11,9% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 26 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33,3% ogółu), Budownictwo (9,5% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (9,5% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 34 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (9,5% ogółu), Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,8% ogółu) oraz Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (4,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )49,5%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )24,8%
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD )24,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )24,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )24,8%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )24,8%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )12,4%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )12,4%
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD )12,4%
Działalność taksówek osobowych (PKD )12,4%
Pozostałe2457,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 26 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,9% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 26 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,2% ogółu), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4095,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,4%
własność prywatna krajowa pozostała12,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.