<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 marca 2024

26 marca 2024

We wtorek 26 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 477 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7916,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7816,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5110,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)367,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)316,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)296,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)296,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)296,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)224,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)153,1%
Pozostałe7816,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,4% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )183,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )173,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )163,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )163,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )132,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )122,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )122,5%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )112,3%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )91,9%
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD )81,7%
Pozostałe34572,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (48,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,9% ogółu) oraz fundacje (3,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 26 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24250,7%
własność prywatna krajowa pozostała255,2%
własność zagraniczna183,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe19140,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji