<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 lutego 2023

26 lutego 2023

W niedzielę 26 lutego 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), pomorskie (14,7% ogółu) oraz świętokrzyskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 lutego 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (14,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)617,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)617,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)514,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)38,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)38,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)38,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)25,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,9%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)12,9%
Pozostałe12,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 lutego 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,1% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (2,9% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (2,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3294,1%
wspólnoty mieszkaniowe12,9%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS12,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 26 lutego 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,3% ogółu), własność zagraniczna (11,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2985,3%
własność zagraniczna411,8%
własność prywatna krajowa pozostała12,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji