<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 lipca 2020

26 lipca 2020

W niedzielę 26 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), łódzkie (10,7% ogółu) oraz zachodniopomorskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 26 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,0% ogółu), Transport i gospodarka magazynowa (14,3% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (7,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)725,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)414,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)27,1%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)27,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)27,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,6%
Pozostałe414,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 26 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (7,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,1% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,6% ogółu).

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )27,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )27,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )13,6%
Produkcja mebli kuchennych (PKD )13,6%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )13,6%
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD )13,6%
Transport drogowy towarów (PKD )13,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )13,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )13,6%
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD )13,6%
Pozostałe1657,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 26 lipca 2020 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 26 lipca 2020 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.