<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 26 czerwca 2024

26 czerwca 2024

W środę 26 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 507 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), dolnośląskie (8,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 26 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10119,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7915,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)387,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)326,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)316,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)285,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)285,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)275,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)275,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)254,9%
Pozostałe9117,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 163 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu), Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (3,4% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,2% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )224,3%
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD )173,4%
Transport drogowy towarów (PKD )163,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )163,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )163,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )153,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )153,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )132,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )132,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )112,2%
Pozostałe35369,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 26 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (46,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,7% ogółu) oraz fundacje (3,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 26 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (55,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28155,4%
własność prywatna krajowa pozostała305,9%
własność zagraniczna214,1%
własność Skarbu Państwa163,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe15330,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji