<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 września 2019

25 września 2019

W środę 25 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 713 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), wielkopolskie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 25 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14320,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11115,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8111,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)567,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)517,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)456,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)405,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)354,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)324,5%
Edukacja (PKD P)273,8%
Pozostałe9212,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 191 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 25 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (50,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (5,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 25 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49068,7%
własność prywatna krajowa pozostała669,3%
własność zagraniczna304,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych162,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe9413,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.