<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 stycznia 2024

25 stycznia 2024

W czwartek 25 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), wielkopolskie (9,5% ogółu) oraz pomorskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 25 stycznia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11917,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10715,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7510,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)669,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)405,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)395,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)344,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)304,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)253,6%
Pozostałe12217,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 180 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (5,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )375,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )294,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )294,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )253,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )223,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )192,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )182,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )182,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )172,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )162,3%
Pozostałe46566,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 25 stycznia 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,6% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (40,9% ogółu) oraz fundacje (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 25 stycznia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (52,5% ogółu), własność zagraniczna (7,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36552,5%
własność zagraniczna527,5%
własność prywatna krajowa pozostała314,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe23533,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji