<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 marca 2024

25 marca 2024

W poniedziałek 25 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 778 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz dolnośląskie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 25 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13217,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11815,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8410,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)617,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)546,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)546,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)486,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)415,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)364,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)344,4%
Pozostałe11614,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 187 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 25 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 25 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (61,1% ogółu), własność zagraniczna (7,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych47561,1%
własność zagraniczna607,7%
własność prywatna krajowa pozostała425,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe19324,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji