<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 maja 2023

25 maja 2023

W czwartek 25 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 593 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,8% ogółu), wielkopolskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 25 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu), Budownictwo (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10217,2%
Budownictwo (PKD F)9415,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6611,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)488,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)467,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)366,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)345,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)305,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)223,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)213,5%
Pozostałe9415,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 25 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (53,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,3% ogółu) oraz fundacje (3,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 25 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (52,3% ogółu), własność zagraniczna (6,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31052,3%
własność zagraniczna366,1%
własność prywatna krajowa pozostała162,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe22938,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji