<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 lipca 2020

25 lipca 2020

W sobotę 25 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 56 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (25,0% ogółu), mazowieckie (19,6% ogółu) oraz łódzkie (14,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 25 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (28,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (14,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1628,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1221,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)814,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)47,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)35,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)35,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)23,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)23,6%
Edukacja (PKD P)23,6%
Pozostałe23,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 38 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,7% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (7,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 25 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,2% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 25 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,4% ogółu), własność zagraniczna (1,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5496,4%
własność zagraniczna11,8%
własność prywatna krajowa pozostała11,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.