<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 czerwca 2024

25 czerwca 2024

We wtorek 25 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 548 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 25 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11420,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8916,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5810,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)397,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)397,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)356,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)315,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)254,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)224,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)203,6%
Pozostałe7613,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 165 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,6% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )213,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )203,6%
Transport drogowy towarów (PKD )203,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )193,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )173,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )162,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )142,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )132,4%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )122,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )122,2%
Pozostałe38470,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 25 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,1% ogółu) oraz fundacje (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 25 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,3% ogółu), własność zagraniczna (5,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych34763,3%
własność zagraniczna305,5%
własność prywatna krajowa pozostała264,7%
własność państwowych osób prawnych40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe13524,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji