<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 września 2019

24 września 2019

We wtorek 24 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 576 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13323,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8514,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)7112,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)518,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)417,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)396,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)305,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)223,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)213,6%
Pozostałe5910,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,3% ogółu), Transport drogowy towarów (4,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )427,3%
Transport drogowy towarów (PKD )244,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )234,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )203,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )203,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )152,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )132,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )132,3%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )122,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )111,9%
Pozostałe38366,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (6,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 24 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych47482,3%
własność prywatna krajowa pozostała529,0%
własność zagraniczna173,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe223,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.