<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 sierpnia 2019

24 sierpnia 2019

W sobotę 24 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa pomorskie (17,9% ogółu), mazowieckie (17,9% ogółu) oraz małopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

pomorskie517,9%
mazowieckie517,9%
małopolskie310,7%
śląskie310,7%
łódzkie310,7%
kujawsko-pomorskie27,1%
wielkopolskie27,1%
świętokrzyskie13,6%
podkarpackie13,6%
warmińsko-mazurskie13,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 24 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32,1% ogółu), transport i gospodarka magazynowa (21,4% ogółu) oraz budownictwo (14,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)932,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)621,4%
Budownictwo (PKD F)414,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)27,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)27,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,6%
Edukacja (PKD P)13,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)13,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 23 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (14,3% ogółu), przygotowanie terenu pod budowę (7,1% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,1% ogółu).

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)414,3%
Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)27,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)27,1%
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)13,6%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z)13,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)13,6%
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)13,6%
Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z)13,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)13,6%
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)13,6%
Pozostałe1346,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 24 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2796,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym13,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 24 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2796,4%
własność zagraniczna13,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.