<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 października 2019

24 października 2019

W czwartek 24 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 611 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 24 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (14,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10417,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10216,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8614,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6410,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)447,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)315,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)284,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)264,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)243,9%
Pozostałe6610,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 179 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (10,0% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 24 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (53,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (8,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 24 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (54,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych33454,7%
własność prywatna krajowa pozostała6510,6%
własność zagraniczna91,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe20032,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.