<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 października 2019

24 października 2019

W czwartek 24 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 670 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), małopolskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 24 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (13,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11817,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11617,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9313,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)639,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)477,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)385,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)365,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)314,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)263,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)263,9%
Pozostałe7611,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (9,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )669,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )253,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )203,0%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )172,5%
Transport drogowy towarów (PKD )162,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )152,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )142,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )131,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )121,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )111,6%
Pozostałe46168,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 24 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (7,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 24 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (68,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (12,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych45968,5%
własność prywatna krajowa pozostała8112,1%
własność zagraniczna314,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność Skarbu Państwa20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe7811,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.