<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 marca 2024

24 marca 2024

W niedzielę 24 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (22,2% ogółu), mazowieckie (18,5% ogółu) oraz śląskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 24 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)518,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)414,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)311,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)27,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)27,4%
Edukacja (PKD P)27,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)27,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,7%
Pozostałe311,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 25 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,4% ogółu), Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (7,4% ogółu) oraz Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )27,4%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )27,4%
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )13,7%
Transport drogowy towarów (PKD )13,7%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )13,7%
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD )13,7%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )13,7%
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD )13,7%
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD )13,7%
Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD )13,7%
Pozostałe1555,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 24 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (7,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 24 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (11,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2488,9%
własność zagraniczna311,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji