<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 marca 2020

24 marca 2020

We wtorek 24 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 265 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (12,1% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5219,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4115,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3513,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)238,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)176,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)166,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)166,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)155,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)93,4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)93,4%
Pozostałe3212,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 118 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,7% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 24 marca 2020 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 24 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (44,9% ogółu), własność zagraniczna (1,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11944,9%
własność zagraniczna31,1%
własność prywatna krajowa pozostała10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
Pozostałe14153,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.