<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 maja 2023

24 maja 2023

W środę 24 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 646 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,7% ogółu), Budownictwo (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12719,7%
Budownictwo (PKD F)11818,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7311,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)467,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)446,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)355,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)345,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)304,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)264,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)264,0%
Pozostałe8713,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 177 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,7% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )243,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )223,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )203,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )203,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )203,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )182,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )182,8%
Transport drogowy towarów (PKD )182,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )162,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )132,0%
Pozostałe45770,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (53,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,3% ogółu) oraz spółki jawne (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 24 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,9% ogółu), własność zagraniczna (9,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych42665,9%
własność zagraniczna629,6%
własność prywatna krajowa pozostała497,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność państwowych osób prawnych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe9314,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji