<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 maja 2023

24 maja 2023

W środę 24 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 618 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu), Budownictwo (18,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12119,6%
Budownictwo (PKD F)11418,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6911,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)457,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)355,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)355,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)335,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)304,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)264,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)264,2%
Pozostałe8413,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 24 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,8% ogółu) oraz fundacje (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 24 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (53,7% ogółu), własność zagraniczna (6,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych33253,7%
własność zagraniczna396,3%
własność prywatna krajowa pozostała172,8%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe22636,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji