<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 listopada 2022

24 listopada 2022

W czwartek 24 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 568 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), wielkopolskie (9,3% ogółu) oraz dolnośląskie (7,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 24 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu), Budownictwo (13,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10819,0%
Budownictwo (PKD F)7613,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6611,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)539,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)386,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)366,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)335,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)335,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)213,7%
Pozostałe8014,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,5% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 24 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (51,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,7% ogółu) oraz fundacje (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 24 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,5% ogółu), własność zagraniczna (7,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28750,5%
własność zagraniczna427,4%
własność prywatna krajowa pozostała101,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe22439,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji