<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 lipca 2022

24 lipca 2022

W niedzielę 24 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), łódzkie (15,4% ogółu) oraz śląskie (11,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 24 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,1% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (23,1% ogółu) oraz Budownictwo (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)623,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)623,1%
Budownictwo (PKD F)311,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)311,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)27,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)13,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)13,8%
Pozostałe13,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 21 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (7,7% ogółu), Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (7,7% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 24 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 24 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2492,3%
własność zagraniczna13,8%
Pozostałe13,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji