<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 24 czerwca 2024

24 czerwca 2024

W poniedziałek 24 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 908 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,1% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz pomorskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 24 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17619,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14816,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9310,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)677,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)616,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)535,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)525,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)455,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)364,0%
Pozostałe12613,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 218 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )444,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )404,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )333,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )313,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )283,1%
Transport drogowy towarów (PKD )273,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )232,5%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )192,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )192,1%
Działalność agencji reklamowych (PKD )171,9%
Pozostałe62769,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 24 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 24 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,5% ogółu), własność zagraniczna (6,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych63169,5%
własność zagraniczna606,6%
własność prywatna krajowa pozostała525,7%
własność państwowych osób prawnych70,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe14816,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji