<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 października 2019

23 października 2019

W środę 23 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 766 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,9% ogółu), małopolskie (9,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 23 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,0% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18323,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11515,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8110,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)749,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)628,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)395,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)354,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)344,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)324,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)222,9%
Pozostałe8911,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 172 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (7,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,5% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,1% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )577,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )425,5%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )243,1%
Transport drogowy towarów (PKD )233,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )202,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )192,5%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )192,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )182,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )182,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )152,0%
Pozostałe51166,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 23 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,1% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (6,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 23 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych55672,6%
własność prywatna krajowa pozostała8411,0%
własność zagraniczna344,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność Skarbu Państwa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe719,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.