<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 marca 2024

23 marca 2024

W sobotę 23 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 67 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), pomorskie (13,4% ogółu) oraz łódzkie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 23 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35,8% ogółu), Budownictwo (10,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2435,8%
Budownictwo (PKD F)710,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)69,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)57,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)46,0%
Edukacja (PKD P)46,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)46,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)34,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)34,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,0%
Pozostałe57,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 43 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (10,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (9,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,5% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )710,4%
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )69,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )57,5%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )46,0%
Działalność wspomagająca edukację (PKD )34,5%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )23,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )23,0%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )23,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )23,0%
Działalność w zakresie architektury (PKD )11,5%
Pozostałe3349,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 23 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,0% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (1,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 23 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6394,0%
własność zagraniczna46,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji