<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 lipca 2022

23 lipca 2022

W sobotę 23 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), łódzkie (15,0% ogółu) oraz pomorskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 23 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,0% ogółu), Budownictwo (12,5% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (12,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)615,0%
Budownictwo (PKD F)512,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)512,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)410,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)410,0%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)37,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)37,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)37,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)25,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)25,0%
Pozostałe37,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 27 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (10,0% ogółu), Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (10,0% ogółu) oraz Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (5,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 23 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 23 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3997,5%
własność zagraniczna12,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji