<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 23 czerwca 2024

23 czerwca 2024

W niedzielę 23 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 33 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), małopolskie (12,1% ogółu) oraz pomorskie (12,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 23 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,2% ogółu), Budownictwo (21,2% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)824,2%
Budownictwo (PKD F)721,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)412,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)26,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,0%
Pozostałe412,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 29 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (9,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,1% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (6,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 23 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,9% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 23 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,8% ogółu), własność zagraniczna (12,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2884,8%
własność zagraniczna412,1%
własność prywatna krajowa pozostała13,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji