<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 września 2022

22 września 2022

W czwartek 22 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 833 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,2% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz małopolskie (8,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 22 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14317,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13916,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8810,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)728,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)657,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)657,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)384,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)374,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)344,1%
Edukacja (PKD P)334,0%
Pozostałe11914,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 191 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 22 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (52,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,1% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 22 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (53,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44353,2%
własność prywatna krajowa pozostała485,8%
własność zagraniczna465,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
Pozostałe28834,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji