<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 września 2019

22 września 2019

W niedzielę 22 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 15 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), małopolskie (13,3% ogółu) oraz pomorskie (13,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie320,0%
małopolskie213,3%
pomorskie213,3%
zachodniopomorskie213,3%
śląskie213,3%
opolskie16,7%
łódzkie16,7%
lubuskie16,7%
wielkopolskie16,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,0% ogółu), pozostała działalność usługowa (20,0% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)320,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)320,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)213,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)16,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)16,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)16,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)16,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)16,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 15 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to artystyczna i literacka działalność twórcza (6,7% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (6,7% ogółu) oraz roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (6,7% ogółu).

Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)16,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)16,7%
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)16,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)16,7%
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)16,7%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)16,7%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)16,7%
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)16,7%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)16,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)16,7%
Pozostałe533,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,7% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (6,7% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (6,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1386,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS16,7%
wspólnoty mieszkaniowe16,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 22 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,7% ogółu), własność zagraniczna (6,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1386,7%
własność zagraniczna16,7%
własność prywatna krajowa pozostała16,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.