<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 września 2019

22 września 2019

W niedzielę 22 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (15,8% ogółu), mazowieckie (15,8% ogółu) oraz pomorskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Pozostała działalność usługowa (21,1% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)421,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)421,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)210,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)210,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)15,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)15,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15,3%
Pozostałe15,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 18 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (10,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (5,3% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (5,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )210,5%
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )15,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )15,3%
Transport drogowy towarów (PKD )15,3%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )15,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )15,3%
Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD )15,3%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )15,3%
Działalność agencji reklamowych (PKD )15,3%
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD )15,3%
Pozostałe842,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,2% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (5,3% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (5,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 22 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1684,2%
własność prywatna krajowa pozostała210,5%
własność zagraniczna15,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.