<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 października 2019

22 października 2019

We wtorek 22 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 803 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (12,0% ogółu) oraz łódzkie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 22 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16720,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12815,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9011,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)8811,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)658,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)516,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)344,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)293,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)283,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)253,1%
Pozostałe9812,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 188 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,4% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 22 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 22 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych61977,1%
własność prywatna krajowa pozostała729,0%
własność zagraniczna222,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe759,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.