<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 marca 2024

22 marca 2024

W piątek 22 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), wielkopolskie (12,7% ogółu) oraz śląskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 22 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu), Budownictwo (17,3% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (7,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9217,7%
Budownictwo (PKD F)9017,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)377,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)366,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)366,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)356,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)275,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)275,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)275,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,6%
Pozostałe8817,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 158 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,6% ogółu), Transport drogowy towarów (4,4% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 22 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,7% ogółu) oraz fundacje (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 22 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (57,6% ogółu), własność zagraniczna (3,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29957,6%
własność zagraniczna193,7%
własność prywatna krajowa pozostała163,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe18235,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji