<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 marca 2020

22 marca 2020

W niedzielę 22 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (27,3% ogółu), śląskie (18,2% ogółu) oraz wielkopolskie (18,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 7 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (27,3% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (18,2% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 11 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność paramedyczna (9,1% ogółu), Działalność klubów sportowych (9,1% ogółu) oraz Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (9,1% ogółu).

Działalność paramedyczna (PKD )19,1%
Działalność klubów sportowych (PKD )19,1%
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (PKD )19,1%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )19,1%
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD )19,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )19,1%
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD )19,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )19,1%
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD )19,1%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )19,1%
Pozostałe19,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,9% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (9,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 22 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,8% ogółu), własność zagraniczna (9,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (9,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych981,8%
własność zagraniczna19,1%
własność prywatna krajowa pozostała19,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.