<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 maja 2023

22 maja 2023

W poniedziałek 22 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 218 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), pomorskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 22 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)31025,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17814,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16013,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)937,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)816,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)816,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)705,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)655,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)373,0%
Edukacja (PKD P)282,3%
Pozostałe1159,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 215 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,0% ogółu) oraz Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )836,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )494,0%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )473,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )463,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )453,7%
Transport drogowy towarów (PKD )443,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )363,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )312,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )312,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )282,3%
Pozostałe77863,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 22 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 22 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,6% ogółu), własność zagraniczna (9,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych84869,6%
własność zagraniczna1109,0%
własność prywatna krajowa pozostała645,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe18515,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji