<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 listopada 2020

22 listopada 2020

W niedzielę 22 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 23 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (34,8% ogółu), łódzkie (8,7% ogółu) oraz wielkopolskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30,4% ogółu), Pozostała działalność usługowa (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)730,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)417,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)313,0%
Budownictwo (PKD F)28,7%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)28,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)14,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)14,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)14,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14,3%
Edukacja (PKD P)14,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 18 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (13,0% ogółu), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (13,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 22 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (8,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 22 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2295,7%
własność zagraniczna14,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.