<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 lipca 2022

22 lipca 2022

W piątek 22 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 762 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,8% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 22 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14218,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12115,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)8110,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)759,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)516,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)506,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)476,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)395,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)395,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)273,5%
Pozostałe9011,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 203 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (5,4% ogółu), Transport drogowy towarów (3,8% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 22 lipca 2022 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (49,2% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (42,3% ogółu) oraz fundacje (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 22 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (52,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych39952,4%
własność prywatna krajowa pozostała354,6%
własność zagraniczna303,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
Pozostałe29438,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji