<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 lipca 2020

22 lipca 2020

W środę 22 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 632 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), małopolskie (11,1% ogółu) oraz pomorskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 22 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11317,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9915,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7612,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)568,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)447,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)375,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)325,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)314,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)294,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)243,8%
Pozostałe9114,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 186 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 22 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 22 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych47174,5%
własność prywatna krajowa pozostała304,7%
własność zagraniczna111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,8%
własność państwowych osób prawnych30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność samorządowa10,2%
Pozostałe10716,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.