<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 22 czerwca 2024

22 czerwca 2024

W sobotę 22 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 56 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), małopolskie (14,3% ogółu) oraz pomorskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 22 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,2% ogółu), Budownictwo (21,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1323,2%
Budownictwo (PKD F)1221,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)610,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)47,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)47,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)47,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)35,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)35,4%
Edukacja (PKD P)35,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)11,8%
Pozostałe35,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 41 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (12,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,1% ogółu) oraz Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (3,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )712,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )47,1%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )23,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )23,6%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )23,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )23,6%
Działalność prawnicza (PKD )23,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )23,6%
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD )11,8%
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD )11,8%
Pozostałe3155,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 22 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 22 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5089,3%
własność zagraniczna35,4%
Pozostałe35,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji