<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 września 2022

21 września 2022

W środę 21 września 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 612 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 21 września 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15224,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7211,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6310,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)569,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)518,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)467,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)365,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)264,2%
Edukacja (PKD P)193,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)152,5%
Pozostałe7612,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (8,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 21 września 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 21 września 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,4% ogółu), własność zagraniczna (6,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44973,4%
własność zagraniczna386,2%
własność prywatna krajowa pozostała274,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Pozostałe9515,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji