<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 maja 2023

21 maja 2023

W niedzielę 21 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 51 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), śląskie (17,6% ogółu) oraz dolnośląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (27,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,5% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1427,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1325,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)611,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)47,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)35,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)23,9%
Edukacja (PKD P)23,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,0%
Pozostałe23,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 34 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (9,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (7,8% ogółu) oraz Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 21 maja 2023 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych51100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji