<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 maja 2020

21 maja 2020

W czwartek 21 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 535 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 21 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11721,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9718,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5710,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)489,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)346,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)336,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)244,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)193,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)193,6%
Pozostałe5810,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 156 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,0% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (4,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 21 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (63,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 21 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych36267,7%
własność prywatna krajowa pozostała122,2%
własność zagraniczna81,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
Pozostałe15128,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.