<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 listopada 2021

21 listopada 2021

W niedzielę 21 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 54 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (25,9% ogółu), małopolskie (13,0% ogółu) oraz śląskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (14,8% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (13,0% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)814,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)713,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)713,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)713,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)59,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)47,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)47,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)35,6%
Edukacja (PKD P)35,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)23,7%
Pozostałe47,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 38 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (9,3% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 21 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,3% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 21 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5092,6%
własność zagraniczna23,7%
Pozostałe23,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji