<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 listopada 2020

21 listopada 2020

W sobotę 21 listopada 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 39 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), łódzkie (20,5% ogółu) oraz małopolskie (15,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 21 listopada 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,6% ogółu), Przetwórstwo przemysłowe (12,8% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (12,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1025,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)512,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)512,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)512,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)410,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)410,3%
Budownictwo (PKD F)25,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,6%
Edukacja (PKD P)12,6%
Pozostałe12,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 30 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (12,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,7% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 21 listopada 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 21 listopada 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3794,9%
własność prywatna krajowa pozostała12,6%
Pozostałe12,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.