<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 21 kwietnia 2021

21 kwietnia 2021

W środę 21 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 836 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), małopolskie (8,7% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 21 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19022,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13616,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9711,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)617,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)455,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)435,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)394,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)394,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)344,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)303,6%
Pozostałe12214,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 192 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 21 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (61,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 21 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (71,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59471,1%
własność prywatna krajowa pozostała344,1%
własność zagraniczna161,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18221,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.