<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2021 rok

31 grudnia 2021

W 2021 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 354 869 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 79419,4%
małopolskie34 4669,7%
wielkopolskie33 9489,6%
śląskie33 8609,5%
dolnośląskie29 2208,2%
pomorskie26 7047,5%
łódzkie19 3375,4%
zachodniopomorskie16 5704,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2021 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)70 83820,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)57 80816,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 23011,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)28 6228,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 6456,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)20 0605,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)19 7815,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)19 0885,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 5244,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12 4183,5%
Pozostałe44 85512,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2021 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2021 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,5% ogółu), własność zagraniczna (3,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych306 78886,5%
własność zagraniczna10 8413,1%
własność prywatna krajowa pozostała9 7352,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8290,2%
własność samorządowa7800,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7760,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej4130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3170,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2310,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej1960,1%
Pozostałe23 9636,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji