<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2019 rok

31 grudnia 2019

W 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 342 029 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie64 89819,0%
śląskie33 6319,8%
wielkopolskie33 5409,8%
małopolskie33 0499,7%
dolnośląskie28 6258,4%
pomorskie23 8597,0%
łódzkie19 0755,6%
zachodniopomorskie16 8884,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)69 29820,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)54 09715,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)36 99610,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)25 3657,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 6387,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 9286,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)20 7736,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 1605,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 2174,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 2083,6%
Pozostałe45 34913,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 619 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )12 8053,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12 0423,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )11 8833,5%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )11 4213,3%
Transport drogowy towarów (PKD )11 1073,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9 2072,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )8 0992,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )7 3832,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )7 2432,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )6 7852,0%
Pozostałe244 05471,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2019 roku to własność krajowych osób fizycznych (84,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych287 31284,0%
własność prywatna krajowa pozostała11 8413,5%
własność zagraniczna8 2032,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 2650,4%
własność samorządowa8010,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej7890,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3760,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3200,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2740,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2710,1%
Pozostałe30 5778,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.