<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2019 rok

31 grudnia 2019

W 2019 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 372 690 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie69 64418,7%
śląskie36 4339,8%
wielkopolskie36 3669,8%
małopolskie36 0349,7%
dolnośląskie30 7348,2%
pomorskie26 4477,1%
łódzkie20 9305,6%
zachodniopomorskie18 9115,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)77 82920,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)59 33615,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 56410,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27 0457,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)26 9277,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 7836,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)22 0975,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 3434,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 4564,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13 4073,6%
Pozostałe48 90313,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 617 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )14 4693,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )12 9193,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )12 8193,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )12 4833,3%
Transport drogowy towarów (PKD )12 1583,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )9 9092,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )8 4502,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )8 0042,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )7 5532,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )7 5252,0%
Pozostałe266 40171,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2019 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2019 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych327 12487,8%
własność prywatna krajowa pozostała14 0013,8%
własność zagraniczna10 3292,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 0880,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9650,3%
własność samorządowa8190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5850,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5430,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3250,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej2870,1%
Pozostałe15 6244,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.