<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2017 rok

31 grudnia 2017

W 2017 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 368 906 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 10018,5%
wielkopolskie35 7029,7%
śląskie35 4669,6%
małopolskie34 3359,3%
dolnośląskie30 8918,4%
pomorskie27 5437,5%
łódzkie20 7895,6%
zachodniopomorskie18 7735,1%
kujawsko-pomorskie16 9944,6%
lubelskie16 9614,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2017 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)67 50718,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)65 08417,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)40 67611,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)28 4697,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24 3656,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)22 0116,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 3985,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 2364,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)17 0984,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13 6393,7%
Pozostałe51 42313,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,6% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)13 3213,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)12 5763,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)12 0513,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)10 7742,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)10 7032,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)8 4992,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)8 4892,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8 4742,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6 3261,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5 2841,4%
Pozostałe272 40973,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2017 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą301 77781,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością38 58410,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5 7351,6%
spółki komandytowe5 2081,4%
wspólnoty mieszkaniowe3 2460,9%
stowarzyszenia2 7260,7%
fundacje2 4050,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2 1650,6%
spółki jawne1 2190,3%
publiczne szkoły podstawowe8680,2%
Pozostałe4 9731,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2017 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych327 63088,8%
własność prywatna krajowa pozostała11 5673,1%
własność zagraniczna8 8492,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1260,6%
własność samorządowa1 7700,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9620,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7090,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6060,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3630,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej3300,1%
Pozostałe13 9943,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.