<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2017 rok

31 grudnia 2017

W 2017 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 356 173 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie66 92218,8%
wielkopolskie34 6339,7%
śląskie34 3969,7%
małopolskie33 1989,3%
dolnośląskie29 6698,3%
pomorskie26 5467,5%
łódzkie20 0365,6%
zachodniopomorskie17 9115,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2017 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)64 50318,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)61 85117,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 20811,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27 3177,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23 3096,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)21 2976,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 0235,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 5144,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 9024,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13 3443,7%
Pozostałe50 90514,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,6% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2017 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2017 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych317 02089,0%
własność prywatna krajowa pozostała11 7913,3%
własność zagraniczna8 6692,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1710,6%
własność samorządowa1 7430,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8870,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7620,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6190,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3880,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej3180,1%
Pozostałe11 8053,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji