<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2017 rok

31 grudnia 2017

W 2017 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 368 963 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 11418,5%
wielkopolskie35 7079,7%
śląskie35 4729,6%
małopolskie34 3429,3%
dolnośląskie30 9038,4%
pomorskie27 5417,5%
łódzkie20 7915,6%
zachodniopomorskie18 7765,1%
kujawsko-pomorskie16 9994,6%
lubelskie16 9604,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2017 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)67 50318,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)65 07017,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)40 67411,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)28 4707,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)24 3596,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)22 0146,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)20 3945,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)18 2354,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)17 1034,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13 6433,7%
Pozostałe51 49814,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,6% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,3% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)13 3153,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)12 5713,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)12 0503,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)10 7722,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)10 7002,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)8 4982,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)8 4912,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8 4652,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6 3321,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5 2921,4%
Pozostałe272 47773,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2017 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą301 82181,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością38 58410,5%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5 7351,6%
spółki komandytowe5 2101,4%
wspólnoty mieszkaniowe3 2500,9%
stowarzyszenia2 7260,7%
fundacje2 4050,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2 1710,6%
spółki jawne1 2190,3%
publiczne szkoły podstawowe8680,2%
Pozostałe4 9741,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2017 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych327 68488,8%
własność prywatna krajowa pozostała11 5733,1%
własność zagraniczna8 8482,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1270,6%
własność samorządowa1 7700,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9620,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7090,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6060,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3630,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej3300,1%
Pozostałe13 9913,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.