<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2016 rok

31 grudnia 2016

W 2016 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 337 804 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie66 51519,7%
śląskie33 3989,9%
wielkopolskie33 0069,8%
małopolskie30 9509,2%
dolnośląskie27 6128,2%
pomorskie24 4627,2%
łódzkie19 8565,9%
zachodniopomorskie16 8135,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,5% ogółu), Budownictwo (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)65 95319,5%
Budownictwo (PKD F)55 92416,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37 97211,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 0877,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 3636,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 1005,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)17 7705,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 1534,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 1334,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 1153,6%
Pozostałe49 23414,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 630 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2016 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych295 72887,5%
własność prywatna krajowa pozostała13 9134,1%
własność zagraniczna8 5052,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1730,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9580,3%
własność samorządowa8770,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7540,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6780,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5080,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej3990,1%
Pozostałe13 3113,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji