<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2016 rok

31 grudnia 2016

W 2016 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 345 176 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 13319,7%
śląskie33 8799,8%
wielkopolskie33 7759,8%
małopolskie31 7899,2%
dolnośląskie28 1538,2%
pomorskie24 8437,2%
łódzkie20 2745,9%
zachodniopomorskie17 2725,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu), Budownictwo (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)67 77519,6%
Budownictwo (PKD F)57 52516,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38 67511,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 7027,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 9466,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 5385,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)18 0275,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 4684,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 2844,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 4103,6%
Pozostałe49 82614,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 629 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2016 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych302 64887,7%
własność prywatna krajowa pozostała13 7694,0%
własność zagraniczna8 6442,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1770,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9640,3%
własność samorządowa8800,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7600,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6860,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5010,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej4030,1%
Pozostałe13 7444,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji