<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2016 rok

31 grudnia 2016

W 2016 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 341 079 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie67 11219,7%
śląskie33 6999,9%
wielkopolskie33 2879,8%
małopolskie31 2849,2%
dolnośląskie27 8718,2%
pomorskie24 6887,2%
łódzkie20 0605,9%
zachodniopomorskie16 9835,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu), Budownictwo (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)66 79319,6%
Budownictwo (PKD F)56 67216,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38 24311,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 3857,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 6216,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 2925,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)17 8975,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 2894,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 2034,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 2433,6%
Pozostałe49 44114,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 629 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2016 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych298 74387,6%
własność prywatna krajowa pozostała13 8474,1%
własność zagraniczna8 5722,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1710,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9610,3%
własność samorządowa8800,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7540,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6790,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5040,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej4000,1%
Pozostałe13 5684,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji