<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2016 rok

31 grudnia 2016

W 2016 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 349 740 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 20919,5%
śląskie34 4229,8%
wielkopolskie34 0509,7%
małopolskie32 1089,2%
dolnośląskie28 6188,2%
pomorskie25 2577,2%
łódzkie20 5925,9%
zachodniopomorskie17 6145,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,7% ogółu), Budownictwo (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)68 95319,7%
Budownictwo (PKD F)58 49716,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 48111,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26 2207,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23 3096,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 7295,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)18 0875,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 7194,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3804,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 3313,5%
Pozostałe50 03414,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2016 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych306 77987,7%
własność prywatna krajowa pozostała13 7213,9%
własność zagraniczna8 7662,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1820,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9720,3%
własność samorządowa8810,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7510,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6890,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5000,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej4070,1%
Pozostałe14 0924,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.