<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2016 rok

31 grudnia 2016

W 2016 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 355 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 86419,4%
śląskie34 9099,8%
wielkopolskie34 5659,7%
małopolskie32 6819,2%
dolnośląskie29 0508,2%
pomorskie25 7697,2%
łódzkie21 0055,9%
zachodniopomorskie18 0185,1%
kujawsko-pomorskie16 4324,6%
lubelskie15 0094,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,8% ogółu), budownictwo (16,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)70 57419,8%
Budownictwo (PKD F)60 02816,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)40 03211,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26 6657,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)23 7246,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)19 9585,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)18 3115,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 9494,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 4964,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 5913,5%
Pozostałe50 36714,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 624 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,3% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,9% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)13 6573,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)11 8893,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)10 1402,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9 0542,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)8 8392,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)8 6532,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8 5932,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)8 0132,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6 2481,8%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)4 8721,4%
Pozostałe265 73774,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 66 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą283 11479,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością43 23612,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6 7751,9%
spółki komandytowe5 0291,4%
wspólnoty mieszkaniowe3 3811,0%
stowarzyszenia3 2010,9%
fundacje2 7040,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 6660,5%
spółki jawne1 4210,4%
przedszkola niepubliczne5570,2%
Pozostałe4 6111,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2016 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych311 83587,7%
własność prywatna krajowa pozostała13 6163,8%
własność zagraniczna8 7872,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 1340,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9940,3%
własność samorządowa8760,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej7260,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6690,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4930,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej4080,1%
Pozostałe15 1574,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.