<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2015 rok

31 grudnia 2015

W 2015 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 342 708 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie66 94219,5%
wielkopolskie34 29510,0%
śląskie33 9809,9%
małopolskie30 9579,0%
dolnośląskie28 4578,3%
pomorskie24 0517,0%
łódzkie19 1485,6%
zachodniopomorskie17 0845,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,0% ogółu), Budownictwo (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)71 83121,0%
Budownictwo (PKD F)52 45815,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37 27910,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 9657,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)21 5336,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)20 4226,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 4254,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)16 1144,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 0554,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 2193,6%
Pozostałe53 40715,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 630 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )13 0713,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )10 4543,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )8 7852,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )8 2462,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )7 8802,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )7 7252,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )7 4242,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )7 4092,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )6 3721,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )4 9821,5%
Pozostałe260 36076,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2015 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych299 82987,5%
własność prywatna krajowa pozostała12 7203,7%
własność zagraniczna7 8582,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 8080,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9320,3%
własność samorządowa7350,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6300,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5630,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5460,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5420,2%
Pozostałe16 5454,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji