<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2015 rok

31 grudnia 2015

W 2015 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 353 301 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 36519,4%
wielkopolskie35 25910,0%
śląskie34 9639,9%
małopolskie31 9789,1%
dolnośląskie29 4168,3%
pomorskie24 9007,0%
łódzkie19 7135,6%
zachodniopomorskie17 7805,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,2% ogółu), Budownictwo (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)74 77721,2%
Budownictwo (PKD F)54 61315,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38 52410,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 9877,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 2306,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)21 0886,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 0034,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)16 4854,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 4084,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 2973,5%
Pozostałe53 88915,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 628 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2015 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych309 67387,7%
własność prywatna krajowa pozostała12 5703,6%
własność zagraniczna8 0522,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 7970,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9500,3%
własność samorządowa7340,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6200,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5630,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5540,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5500,2%
Pozostałe17 2384,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.