<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2015 rok

31 grudnia 2015

W 2015 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 350 739 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie68 05319,4%
wielkopolskie35 01310,0%
śląskie34 7029,9%
małopolskie31 7429,1%
dolnośląskie29 2028,3%
pomorskie24 6867,0%
łódzkie19 5675,6%
zachodniopomorskie17 6325,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Budownictwo (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)74 00221,1%
Budownictwo (PKD F)54 00015,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38 16510,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)25 6827,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 0786,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)20 9276,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 8524,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)16 3564,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 3514,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 4753,6%
Pozostałe53 85115,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 628 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2015 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych307 33787,6%
własność prywatna krajowa pozostała12 6093,6%
własność zagraniczna8 0192,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 8090,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9420,3%
własność samorządowa7340,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6280,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5610,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5520,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5450,2%
Pozostałe17 0034,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.