<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2015 rok

31 grudnia 2015

W 2015 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 340 174 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,6% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie66 52619,6%
wielkopolskie34 03010,0%
śląskie33 7469,9%
małopolskie30 7029,0%
dolnośląskie28 2388,3%
pomorskie23 8937,0%
łódzkie19 0105,6%
zachodniopomorskie16 9305,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,9% ogółu), Budownictwo (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)71 13420,9%
Budownictwo (PKD F)51 96115,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)37 05710,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24 7337,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)21 3656,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)20 2716,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16 2664,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)16 0154,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)15 9724,7%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12 2983,6%
Pozostałe53 10215,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 630 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD )12 9693,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )10 3623,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )8 6832,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )8 1502,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )7 7932,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )7 7062,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )7 3672,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )7 3252,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )6 3151,9%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )4 9891,5%
Pozostałe258 51576,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2015 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych297 45487,4%
własność prywatna krajowa pozostała12 7683,8%
własność zagraniczna7 8202,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 8100,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9300,3%
własność samorządowa7350,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6290,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5650,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5460,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5410,2%
Pozostałe16 3764,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji