<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 2015 rok

31 grudnia 2015

W 2015 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 359 503 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie69 12119,2%
wielkopolskie35 83210,0%
śląskie35 5939,9%
małopolskie32 5719,1%
dolnośląskie29 8798,3%
pomorskie25 4557,1%
łódzkie20 0565,6%
zachodniopomorskie18 2765,1%
kujawsko-pomorskie17 3224,8%
lubelskie15 3314,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,2% ogółu), budownictwo (15,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)76 29921,2%
Budownictwo (PKD F)56 24915,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)39 01610,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)26 4557,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)22 6066,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)21 3705,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17 3544,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)16 7824,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)16 5434,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 5903,5%
Pozostałe54 23915,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 626 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to transport drogowy towarów (3,8% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)13 6673,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)11 2633,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)9 3332,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)8 9722,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8 5462,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7 9772,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)7 8482,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)7 7542,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6 5091,8%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)5 0581,4%
Pozostałe272 57675,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą289 04180,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością39 86111,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym7 1742,0%
spółki komandytowe4 3561,2%
stowarzyszenia3 7291,0%
wspólnoty mieszkaniowe3 5221,0%
fundacje2 9630,8%
spółki jawne1 7720,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1 2930,4%
przedszkola niepubliczne5710,2%
Pozostałe5 2211,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2015 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych315 06187,6%
własność prywatna krajowa pozostała12 4443,5%
własność zagraniczna8 0232,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 7810,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9580,3%
własność samorządowa7310,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5950,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5590,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej5580,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej5420,2%
Pozostałe18 2515,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.